Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Letölthető numizmatikai szakirodalom

Az alábbiakban néhány olyan - a magyar pénzek és emlékérmek történetéhez kapcsolódó - könyvnek és tanulmánynak a listáját közöljük, melyek pdf formátumban megtekinthetők és letölthetők:

 

Adolf Resch - Siebenbürgische Münzen und Medaillen 1

Adolf Resch - Siebenbürgische Münzen und Medaillen 2

Ambrus Béla - A szegedi fehérpénzek

B. Szabó János - Tóth Csaba - Insignumok a magyar és erdélyi pénzeken

Bertók Krisztina - Városvédő szentek a tallérkorszakban

Csermelyi Sándor - Az országos Ráth György Múzeum emlékérmei

Ferenczi Sándor - Az erdélyi dákok pénzeiről

Finály Henrik - Érmészeti közlemények

Frey Imre - A zentai csata emlékérmei

Gedai István - Adatok a magyarországi garasverés kezdetéhez

Gedai István - II. Endre néhány friesachi típusú pénze és kapcsolatuk Buda pecsétjével

Gedai István - Lengyel pénzek Magyarországon a XVI-XVII. században

Gedai István - Román kori éremművészet Árpád-házi pénzeken

Gergelyfi Imre - A hódmezővásárhelyi éremlelet

Gohl Ödön - Budapest emlékérmei 1

Gohl Ödön - Budapest emlékérmei 2

Gohl Ödön - Budapest emlékérmei 3

Gyöngyössy Márton - A Tárnok utcai aranyforintlelet

Gyöngyössy Márton - Magyar pénztörténet (1000-1526)

Huszár Lajos - A budai és pesti vonatkozású reneszánsz emlékérmek

Huszár Lajos - A budai pénzverés II. Lajos korában

Huszár Lajos - A budai várpalota ásatásainak éremleletei

Huszár Lajos - A Fortuna utcai éremlelet Budán

Huszár Lajos - A kisvárdai Anjou-kori éremlelet

Huszár Lajos - A marosvásárhelyi pénzverde működésének kérdése Apafi Mihály fejedelemsége idején

Huszár Lajos - A nyíribronyi éremlelet

Huszár Lajos - Bethlen Gábor pénzei

Huszár Lajos - Cochsel Octavian gyulafehérvári éremvéső

Huszár Lajos - I. Ferdinánd körmöcbányai tallérjainak változatai

Huszár Lajos - Munzkatalog Ungarn

Huszár lajos - Pénzverés Veszprémben a XV. században

Huszka Lajos - Nagy Ádám - Pénzforgalom Szegeden 1918-1920-ban

Huszka Lajos - Nagy Ádám - Pénzforgalom Szegeden 1944-45-ben

Kahler Frigyes - Pénzhamisítás és hamispénz-forgalmazási ügyekben folytatott gyakorlat...

Kovács lászló - Visszatekintés (Gondolatok a magyar pénzverés első másfél évszázadáról)

Kőhegyi - Nagy - 16. századi éremlelet Tápé-Malajdokról

Leányfalusi-Nagy - A forint-fillér pénzrendszer

Leányfalusi-Nagy - A pengő-fillér pénzrendszer

Mály Sándor - Pénzverés és fémjelzés

Nagy Ádám - Egy pénzlelet sorsa Szőregen 1837-ben

Nagy Ádám - Karlovits Károly - A középkori ezüstpénzverés technológiai rekonstrukciója

Nagy Lajos Imre - Hagyomány és újítás - Magyar éremművészet

Pap Ferenc - A vargyasi 15. századi éremlelet

Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae  I. kötet (Árpádházi királyok kora)

Rudnay Gyula - Warou Dániel

Soós Ferenc - Mátyás király 1467. évi pénzügyi reformjának gyakorlati végrehajtása

Szemán Attila - Rézpénzek és bányászat a 17–18. század fordulójának Magyarországán

Szemán Attila - Szomolnoki bányapénzeink

Szemán Attila - Úrvölgyi bányapénzeink

Szomolányi Gábor - Adópolitika és pénzügypolitika a Rákóczi szabadságharc idején

Tálas László - Éremkincsleletek gazdaság- és kereskedelemtörténeti tanulságai

Tari László - Éremlelet Csongrád - Faragó-tanyán

Torbágyi - Tóth - Numizmatika

Ulrich Attila - Pénzügyi problémák a Szepesi Kamara területén a 17. század második felében

Uzsoki András - Adalékok az aranymosás történetéhez

V. Székely György - 17. századi éremlelet Zubogyról

V. Székely György - Éremleletek és pénzforgalom Kecskeméten a 17. század második felében